Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.


PSS, a.s.
Bajkalská 30, P. O. Box 48
82948 Bratislava 25

tel.: 02/58 55 58 55
mob.:
web: www.pss.sk
e-mail:
Prvá stavebná sporiteľňa pôsobí na Slovensku od roku 1992. Poskytuje výhodné sporenie so štátnou prémiou ako prípravu na následné čerpanie úverov na financovanie bývania. Od roku 2000 sa môžu do systému stavebného sporenia zapojiť aj právnické osoby a to spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové družstvá a iní správcovia bytového fondu. Právnickým osobám ponúka PSS, a. s., špeciálny úverový program  na financovanie opráv, obnovu a rekonštrukciu bytových domov.
Ďalšie výhody:

 • nadštandardné zhodnotenie vkladov na účte stavebného sporenia,

 • štátna prémia pre spoločenstvá vlastníkov bytov – na každé 4 byty max. 66,39 € ročne,

 • nízky ročný poplatok za vedenie účtu stavebného sporenia pre celý bytový dom,

 • ochrana vkladov v súlade so zákonom až do výšky 100 000 €,

 • bezplatné posúdenie energetického stavu bytového domu,

 • stavebný úver s úrokovou sadzbou od 2,9 % ročne, do výšky 50 000 € bez skúmania bonity bytového domu,

 • úvery aj bez počiatočného vkladu s individuálnou úrokovou sadzbou,

 • zabezpečenie úveru bez potreby zriadiť záložné právo na byty alebo bytový dom.
 • Priestor pre reklamu

  Čoskoro pre Vás pripravíme zaujímavé akcie.


  15.02.2015 | Odviesť zrazenú daň z príjmu z DOVP a iného pracovného vzťahu *
  15.02.2015 | Odviesť povinné odvody do fondov, ak to určuje zákon
  15.02.2015 | Nahlásiť spotrebu plynu na mesto
  + 1 ďalšia aktuálna povinnosť