Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.


Regionálna pobočka PSS, a.s. Trenčín
Rozmarínova 4
911 01 Trenčín

tel.: 032 744 12 51
mob.: 0915 777 525
web: www.pss.sk
e-mail: jpavlis@pss.sk
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., pôsobí na Slovensku od roku 1992. Poskytuje výhodné sporenie so štátnou prémiou ako prípravu na následné čerpanie úverov na financovanie bývania. Od roku 2000 sa môžu do systému stavebného sporenia zapojiť aj právnické osoby -spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové družstvá a iní správcovia bytového fondu. Právnickým osobám ponúka PSS špeciálny úverový program  na financovanie opráv, obnovu  a rekonštrukciu bytových domov:

 • sporenie s úrokom až 2 % ročne
 • štátnu prémiu pre spoločenstvá vlastníkov bytov
 • ročný poplatok za vedenie účtu stavebného sporenia pre celý bytový dom len  20 €
 • ochranu vkladov v súlade so zákonom až do výšky 100 000 €
 • bezplatné posúdenie energetického stavu bytového domu
 • stavebný úver s ročnou úrokovou sadzbou už od 2,9 %
 • stavebný úver do výšky 40 000 € aj bez zábezpek vlastníkov bytov
 • úvery aj bez počiatočného vkladu
 • širokú paletu  zábezpek za úver, nie je potrebné zriadiť záložné právo na byty ani bytový dom.
 • Priestor pre reklamu

  Čoskoro pre Vás pripravíme zaujímavé akcie.


  15.10.2014 | Odviesť zrazenú daň z príjmu z DOVP a iného pracovného vzťahu *
  15.10.2014 | Odovzdať výkaz zákonného poistenia organizácie za škodu pri DOVP
  15.10.2014 | Odviesť povinné odvody do fondov, ak to určuje zákon
  + 2 ďalšie aktuálne povinnosti