Loader

... spracováva sa ...

Dni energií na Slovensku - DENS 2016

04.06.2016 10:00 | Liptovský Mikuláš | OC RGB Liptov

ZPPOBD sa zapojilo do osvetového projektu Dni energií na Slovensku - DENS 2016,ktoré organizoval portál Energie pre Vás. Účastníkom podujatia, ktorí chceli získať odpovede na otázky prečo obnoviť bytové a rodinné domy, prečo je najvýhodnejšia komplexná obnova bytových domov, ako kvalitne pripraviť a realizovať obnovu, ale aj ako obnovu financovať, radili odborní konzultanti združenia, špecialisti na zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmeny vnútorných rozvodov a výmeny výťahov.Účastníci podujatia sa dozvedeli o technológiách a výbere izolačných systémov, či opatreniach, ktoré im pomôžu ušetriť energiu. Taktiež mali možnosť konzultovať konkrétne výsledky s predsedami SVB, ktorí už bytové domy obnovili a mali k dispozícii štatistiky o dosiahnutých úsporách. Diskutovanou témou bolo aj financovanie obnovy pomocou ŠFRB a PSS a.s.Pozitívna spätná väzba zo strany úastníkov je dôkazom ďalšieho vydareného podujatia.