Loader

... spracováva sa ...

Odborný seminár: Obnova rozvodov kanalizácie, vody a plynu v bytových domoch

09.03.2017 16:00 | Bratislava - Petržalka | Dom kultúry Zrkadlový háj - 1.poschodie