Loader

... spracováva sa ...

Obnova rozvodov kanalizácie, vody a plynu v bytových domoch

22.03.2018 17:00 | Pezinok | SBDO

PROGRAM : 1. Privítanie2.Obnova rozvodov kanalizácie, vody a plynu v bytových domoch                                                                                                                        lektori:  Ing. Radovan Marcin, REHAU, s.r.o. a  Ing. Marián Duranka, E-RAN TZB, s.r.o. 3. Protipožiarna ochrana rozvodov                                                                                                                                                                               lektor:  Ing. Michal Laluha, WÜRTH, s.r.o.4. Európska legislatíva a povinnosť inteligentných meračov                                                                                                                                   lektor: Mgr. Adriana Michaličková, Ista Slovakia.s.r.o. 5. Financovanie obnovy bytových domov z úverov poskytovaných PSS,a.s.                                                                                                        lektor: JUDr.Katarína Niňajová PSS,a.s.6. Tombola7. Záver