Loader

... spracováva sa ...

Spoločnosti

Spoločenstvá vlastníkov bytov

SVB Pribinova 1169
Pribinova 1169

020 01 Púchov

Ing. Milan Gabaj

predseda SVB

+421 908 944 532

milan.gabaj@gmail.com

SVB Mateja Bela 2460/18
Mateja Bela 2460/18

911 08 Trenčín

Ing. Miroslav Pivoluska

predseda SVB

+421 948 505 834

mpivoluska@gmail.com

SVB Partizánska 786/7
Partizánska 786/7

911 01 Trenčín

Ing. Jaroslav Dubeň

predseda SVB

+421 902 228 817

jaroslavdu@centrum.sk

SVB Trenčianska 78/11
Trenčianska 78/11

018 51 Nová Dubnica

Anastázia Čuridlová

predseda SVB

+421 902 621 357

soldiruc@gmail.com

SVB Magura
F.Madvu 330

Prievidza

Ing. Ivan Sivák

+421 918 777 077

isivak@hbp.sk

Zástupcovia vlastníkov bytov

Ing. Otto Porázik

Nádražná 890 / 32-38
958 01 Partizánske
+421 904 850 155

pe46otto@gmail.com

Mgr. Martin Drgoňa

Janka Jesenského 2321
955 01 Topolčany
+421 905 497 614

drgonam@zoznam.sk

Vlastníci bytov

Ing.Vasil Jarabinský

Horný Šianec 11
911 01 Trenčín
+421 915 740 083

Věra Bučencová

Trenčianska 78/17
018 51 Nová Dubnica
+421 904 682 200