Loader

... spracováva sa ...

SEMINÁRE, KONZULTÁCIE A ODBORNÉ WORKSHOPY

PRIPRAVUJEME

Čoskoro pre Vás pripravíme zaujímavé akcie.

ORGANIZOVALI SME

Obnova rozvodov kanalizácie, vody a plynu v bytových domoch

22.03.2018 17:00 | Pezinok | SBDO

Moderné hospodárenie SVB založené na rozpočte,znižovaní prevádzkových nákladov s dôrazom na energetickú hospodárnosť bytového domu

26.10.2017 15:00 | Trenčín | Okresný úrad,zasadačka 1.poschodie,č.dverí 150

informačno - propagačná akcia : Obnoviť či neobnoviť ?

15.06.2017 11:00 | Nová Dubnica | Mierové námestie - verejné priestranstvo

Odborný seminár: Obnova rozvodov kanalizácie, vody a plynu v bytových domoch

06.04.2017 16:00 | Bratislava | BE-SOFT - Vzdelávacie stredisko Bratislava

Odborný seminár: Obnova rozvodov kanalizácie, vody a plynu v bytových domoch

09.03.2017 16:00 | Bratislava - Petržalka | Dom kultúry Zrkadlový háj - 1.poschodie

Odborný seminár: Obnova rozvodov kanalizácie, vody a plynu v bytových domoch

15.02.2017 16:00 | Bratislava - Karlova Ves | bývalé obchodné centrum Kotva

Deň otvorených dverí

06.10.2016 0:00 | Beluša | verejné priestransvo

Odborný seminár k obnove bytových domov

23.06.2016 16:00 | Šaľa | penzión G&G

Odborný seminár k obnove bytových domov

21.06.2016 16:00 | Trenčín | Obvodný úrad Trenčín,zasadačka č.140

Dni energií na Slovensku - DENS 2016

04.06.2016 10:00 | Liptovský Mikuláš | OC RGB Liptov