Loader

... spracováva sa ...

KALENDÁR POVINNOSTÍ SVB NA 3 MESIACE

Február

15.2.2020 | Odviesť zrazenú daň z príjmu z DOVP a iného pracovného vzťahu *
15.2.2020 | Odviesť povinné odvody do fondov, ak to určuje zákon
15.2.2020 | Nahlásiť spotrebu plynu na mesto
28.2.2020 | Odovzdať DÚ Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za štvrťrok

Marec

15.3.2020 | Odviesť zrazenú daň z príjmu z DOVP a iného pracovného vzťahu *
15.3.2020 | Odviesť povinné odvody do fondov, ak to určuje zákon
31.3.2020 | Odovzdať DÚ Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za štvrťrok
31.3.2020 | Odovzdať daňové priznanie o dani z príjmu právnických osôb
31.3.2020 | Odovzdať DÚ Hlásenie o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a z funkčných pôžitkov za predošlý rok.
31.3.2020 | Uzatvoriť účtovne predchádzajúci rok

Apríl

15.4.2020 | Odviesť zrazenú daň z príjmu z DOVP a iného pracovného vzťahu *
15.4.2020 | Odovzdať výkaz zákonného poistenia organizácie za škodu pri DOVP
15.4.2020 | Odviesť povinné odvody do fondov, ak to určuje zákon
30.4.2020 | Odovzdať DÚ Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za štvrťrok

* Daň sa odvedie k 15. v mesiaci, ak je pevne stanovený termín výplaty. Ak nie je pevný termín, daň sa odvádza vždy do 5 dní od dátumu vyplatenia.

Stiahnite si kompletný Kalendár povinností SVB ( pdf )