Loader

... spracováva sa ...

KALENDÁR POVINNOSTÍ SVB NA 3 MESIACE

August

15.8.2020 | Odviesť zrazenú daň z príjmu z DOVP a iného pracovného vzťahu *
15.8.2020 | Odviesť povinné odvody do fondov, ak to určuje zákon
31.8.2020 | Odovzdať DÚ Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za štvrťrok

September

15.9.2020 | Odviesť zrazenú daň z príjmu z DOVP a iného pracovného vzťahu *
15.9.2020 | Odviesť povinné odvody do fondov, ak to určuje zákon
30.9.2020 | Odovzdať DÚ Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za štvrťrok

Október

15.10.2020 | Odviesť zrazenú daň z príjmu z DOVP a iného pracovného vzťahu *
15.10.2020 | Odovzdať výkaz zákonného poistenia organizácie za škodu pri DOVP
15.10.2020 | Odviesť povinné odvody do fondov, ak to určuje zákon
15.10.2020 | Nahlásiť požiadavku na množstvo spotrebovaného tepla pre UK na budúci rok
31.10.2020 | Odovzdať DÚ Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za štvrťrok

* Daň sa odvedie k 15. v mesiaci, ak je pevne stanovený termín výplaty. Ak nie je pevný termín, daň sa odvádza vždy do 5 dní od dátumu vyplatenia.

Stiahnite si kompletný Kalendár povinností SVB ( pdf )