Loader

... spracováva sa ...

NAŠA VÍZIA A NAŠE CIELE

Vízie Združenia pre propagáciu obnovy bytových domov na obdobie rokov 2012 – 2015

Využitím všetkých dostupných foriem ovplyvňovania vedomia funkcionárov SVB, správcovských spoločností, ale aj samotných vlastníkov bytov za obdobie rokov 2012 až 2015 obnovu minimálne 150 bytových domov. V uvedenom období zabezpečiť v každom okrese Trenčianskeho regiónu personálne vybudovanie okresnej sekcie zloženej z radov členov Združenia pre propagáciu obnovy bytových domov.

Najneskôr od roku 2014 pripraviť podmienky pre rozšírenie aktivít združenia aj v podmienkach minimálne susedných regiónov :

▪ Nitrianskeho regiónu

▪ Bratislavského regiónu

▪ Žilinského regiónu

▪ Banskobystrického regiónu

Najneskôr v roku 2015 pripraviť a zorganizovať celoslovenskú konferenciu zameranú na výmenu skúseností z oblasti obnovy bytových domov

Ciele Združenia pre propagáciu obnovy bytových domov na obdobie rokov 2012 – 2015

▪ podporovať občianske iniciatívy smerujúce k zmene postojov obyvateľov bytových domov

▪ podporovať zodpovedný vzťah vlastníkov bytov k bytovému domu ako celku, smerujúci k precíteniu skutočného vlastníctva