Loader

... spracováva sa ...

Chrániť áno, ale rozumne

  Na námestí v Novej Dubnici ,za podpory Mesta Nová Dubnica ,občianskeho združenia Sorela z Novej Dubnice a Bytového podniku m.p.o Nová Dubnica, sa dňa 15.6.2017 uskutočnila ďalšia zo série propagačných akcií Združenia pre propagáciu obnovy bytových domov so sídlom v Trenčíne pod názvom OBNOVIŤ či NEOBNOVIŤ .

Celé podujatie sa nieslo v zmysle motta "Bývajme moderne, úsporne a v súlade s históriou"

Inšpiráciou pre zorganizovanie takto tematicky zameranej akcie bol príklad jedného z prvých obnovených domov, postavených v štýle socialistického realizmu na Slovensku. Bytový dom sa  nachádza v Prievidzi , na sídlisku Píly, ul.Františka Madvu 330. Jeho pôvodná krása doslova vystúpila z vyblednutých fasád, pričom po zateplení obyvatelia domu získali úsporu na nákladoch za vykurovanie až 48% oproti pôvodnému stavu pred obnovou. Postupne sa v Prievidzi začalo s obnovou ďalších bytových domov, postavených v štýle Sorela. Mestský úrad  prijal VZN, ktoré dovoľuje ich obnovu, no nekompromisne trvá na zachovaní pôvodnej architektúry. Ukázalo sa totiž ,že zachovanie histórie ide ruka v ruke s úsporou.  Vo svete je to už bežná prax, u nás na Slovensku zatiaľ nie. Takže treba meniť myslenie ľudí a ich postoj  k obnove.

Akcia sa stretla s veľkým ohlasom všetkých , ktorí podujatie navštívili ,o čom svedčí takmer 300 vypísaných anketových lístkov a záujem obyvateľov  konzultovať s odborníkmi možnosti opatrení, vedúcich k úsporám  energií.

Podujatie prebehlo so všetkým, čo k príjemnej atmosfére patrí. Hrala dobrá hudba v podaní interpretov a skupín z TV Šláger, odovzdávala sa bohatá tombola a pre najmenších účastníkov boli k dispozícii rôzne detské atrakcie.

Dobre padol priamy kontakt s vlastníkmi bytov ,umožnil rozhovormi reagovať na ich problémy, vysvetliť  podmienky a postupy uskutočnenia obnovy nielen panelových domov , ale aj domov, postavených v štýle Sorela . Aj keď názory na obnovu  nie sú jednotné ,  ľudia si čoraz viac uvedomujú ,že vysoké náklady na vykurovanie nemôžu ignorovať. Tieto sú totiž     u neobnovených domoch dokázateľne viac ako dvojnásobné oproti domom obnoveným, čo potvrdil aj anketový prieskum v Novej Dubnici. Ak teda dnes chceme zachovať historický štýl a nechceme, aby sa nám domy začali rozpadávať  pred  očami, musíme tento fakt brať v úvahu a hľadať riešenie v duchu " Chrániť áno, ale rozumne".           

Veríme, že propagačnou akciou sme pomohli návštevníkom zorientovať sa v často protichodných  informáciách ,týkajúcich sa obnovy bytových domov a že  si so sebou odniesli z podujatia príjemné zážitky.

Bola to pre nás opäť nová, zaujímavá a veľmi obohacujúca skúsenosť. Presvedčili sme sa o tom, že pomáhať je príjemné.

Chrániť áno, ale rozumne

Galéria k akcii :