Loader

... spracováva sa ...

Obnoviť či neobnoviť bytový dom? (séria besied o obnove bytových domov na Považí)

V závere minulého roka naše Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov v novembri a decembri zorganizovalo štyri besedy o obnove bytových domov, ich financovaní a využití netradičných zdrojov energií pod názvom „Obnoviť či neobnoviť bytový dom?“. V štyroch mestách z okolia Trenčína mali možnosť všetci záujemcovia o obnovu oboznámiť sa s dôležitými informáciami, konfrontovať svoje poznatky či názory, poradiť sa ako postupovať pri obnove a získať potrebné kontakty na odborníkov v oblasti obnovy bytových domov. V Považskej Bystrici, Novej Dubnici, Dubnici nad Váhom a v Starej Turej prišli s diskutovať Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka TSÚS; Ing. Zuzana Petrášová, riaditeľka odboru správy a riadenia úverov ŠFRB; Ing. Dušana Helešová a Ing. Mária Pevná zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry; Mgr. Jozef Badida, LMM, analytik portálu www.energieprevas.sk, zástupcovia spoločností venujúce sa obnove bytových domov. Stretnutia sa konali pod záštitou primátorov miest a riaditeľov správcovských spoločností jednotlivých miest. Celým priebehom besied sprevádzal Dr. Ján Pavlis, predseda Združenia pre propagáciu obnovy bytových domov. Besied sa taktiež zúčastnili skúsení  predsedovia už obnovených bytových domov, ktorí tak prezentovali výsledky a porovnania úspor na vlastných bytových domov. Záujemcom priblížili skúsenosti, ktoré nadobudli počas obnovy ich bytových domov a poradili im, na čo sa zamerať a čomu vyhnúť.

 

Besied sa zúčastnilo takmer 400 ľudí. Zaujímali sa najmä o úspory spojené s obnovou, či je vhodné zatepľovať aj tehlové domy, akým materiálom je najvhodnejšie zatepľovať, kedy je čas na výmenu vnútorných rozvodov, aké sú nové trendy v obnove bytových domov, kde na to vziať financie, ako presvedčiť susedov pustiť sa do obnovy a podobne. Celý priebeh diskusií spríjemnil aj moderátor, herec Vladimír Kobielsky zo seriálu Panelák.

Obnoviť či neobnoviť bytový dom? (séria besied o obnove bytových domov na Považí)