Loader

... spracováva sa ...

ZDRUŽENIE JE TU PRE VÁS

Oblasti, v ktorých bude rozvíjať Združenie činnosti zamerané na funkcionárov bytových domov a vlastníkov bytov :

 • poradensko - konzultačná činnosť
 • vzdelávacia a osvetová činnosť
 • publikačná činnosť
 • informačná činnosť

Oblasti poradensko-konzultačnej činnosti a jej realizácia :

 • Zákon 182/1993 Zb. a jeho noviel o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • Podmienky poskytovania dotácií na odstránenie systémových porúch
 • Vládny program zatepľovania
 • Podmienky poskytovania úverov zo ŠFRB
 • Podmienky čerpania prostriedkov z programu SLOVSEFF

Podmienky poskytovania úverov zo ŠFRB - prezentácia na stiahnutie tu.

Podmienky poskytovania úverov v Prvej stavebnej sporiteľni a.s. - prezentácia na stiahnutie tu.

 • Projektová činnosť súvisiaca s realizáciou prác uvedených v oblasti zabezpečenia realizácie a výmeny skúseností z nej
 • Zatepľovacie systémy
 • Používané stavebné materiály
 • Energetické posúdenie bytového domu
 • Zatepľovanie obvodových plášťov
 • Výmena okien
 • Stavba nových balkónov a oprava existujúcich balkónov
 • Rekonštrukcia strechy
 • Vstavba – nadstavba
 • Vyregulovanie vykurovacej sústavy, pomerové merače tepla a termostatizácia
 • Slnečné kolektory na ohrev teplej úžitkovej vody, tepelné čerpadlá
 • Fotovoltaické články na výrobu elektrickej energie
 • Opatrenia na úsporu teplej úžitkovej vody
 • Vlastná kotolňa – plynová
 • Kotolňa na biomasu
 • Výmena rozvodov v šachtách
 • Výťahy a ich revízie
 • Elektrorozvody v bytoch a spoločných priestoroch
 • Bleskozvody
 • Kamerové systémy
 • Bezpečnostné systémy
 • Digitálny príjem TV signálu
 • Teplotechnické posúdenie stavebných konštrukcií BD a prepočty úspor a návratnosti investície
 • Energetické poradenstvo a vypracovanie investičného zámeru
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie, odborný posudok
 • Zabezpečenie inžinierskej činnosti
 • Kompletizácia žiadosti o poskytnutie nenávratnej dotácie na odstraňovanie systémových porúch
 • Kompletizácia žiadosti o úver z programu Obnova – ŠFRB
 • Možnosť predaja reklamných plôch štítových stien bytových domov
 • Termovízne meranie obvodového plášťa a iných stavebných konštrukcií

Realizácia poradensko-konzultačnej činnosti :

1. konzultácia v sídle Združenia :

 • miesto: Trenčín, ul. Rozmarínová č. 4
 • konzultačné dni: streda od 15,00-17,00 hod. osobne alebo telefonicky na čísle 0915 777 570
 • osobnú konzultáciu treba dohodnúť na tel. čísle 0915 777 570 v čase 8,00-16,00

2. výjazdová konzultácia :

 • miesto: bytový dom alebo miesto, ktoré si určí predseda SVB, zástupca vlastníkov bytov
 • formy konzultácie :
 • - účasť na Rade SVB

  - účasť na neformálnom stretnutí s vlastníkmi bytov

  - účasť na schôdzi vlastníkov bytov

 • výjazdovú konzultáciu treba dohodnúť na tel. čísle 0915 777 570 v čase 8,00-16,00 minimálne 7 dní pred termínom rokovania