Loader

... spracováva sa ...

SORELA

Predstavujeme Vám ukážkový príklad citlivej obnovy, ktorá rešpektuje odkaz našich predkov vrytý do múrov domov starých mestských banských miest. História a jedinečnosť bytových domov z polovice minulého storočia sú neopakovateľné a nostalgicky vplývajú na skôr narodených, ale aj na mladšie generácie obyvateľov týchto domov a miest. Skôr narodení si ho pamätajú ako architektonický smer socialistický realizmus, ktorý odrážal spoločenskú situáciu polovice pätdesiatych rokov minulého storocia.

Dá sa robiť obnova historických fasád s rešpektom ?

1.10.2015 | redakcia | pdf na stiahnutie

Program SORELA 2014

6.5.2014 | redakcia | pdf na stiahnutie

Obnova historických fasád? Dá sa robiť aj s rešpektom

3.8.2013 | redakcia | pdf na stiahnutie

Kritéria súťaže SORELA

redakcia | pdf na stiahnutie